1

قدرت ذهن - یک مرور کلی قدرت ذهن

News Discuss 
دست دادن با هر دو دست و دست دادن به طوری که پشت دست رو به سقف باشد شخصی هم که با او تمرین می کنید باید فردی باجنبه و خویشتن دار باشد. باید بگویم که ما می توانیم افکار و احساسات کسانی را که می شناسیم به تصویر کشیده https://andyo9ndr.wikibestproducts.com/2844404/راهنمای_نهایی_برای_قدرت_ذهن_قدرت_ذهن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story